Facebook pixel

Hur påverkas miljön av upprepade accelerationer och inbromsningar?

    Ett ojämnt körsätt minskar bränsleförbrukning och därmed mängden skadliga avgaser.
    Ett ojämnt körsätt är bra för trafikrytmen men ökar mängden skadliga avgaser.
    ?
    Det påverkar varken trafiken eller miljön på något sätt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Med ett ryckigt körsätt och upprepade accelerationer och inbromsningar ökar bränsleförbrukningen och utsläppen ökar. Det leder till att miljöpåverkan blir större.