Vad är det för bashastighet på vägar utanför tätbebyggt område?

    50 km/h.
    90 km/h.
    80 km/h.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om det inte finns några hastighetsskyltar så ska du följa de förbestämda bashastigheterna.

  • Utanför tätbebyggt område: 70 km/h.
  • Innanför tätbebyggt område: 50 km/h.