Vilken reaktionstid har du som förare vanligtvis i en överraskande trafiksituation?

    ?
    Cirka 2 - 3 sekunder.
    Cirka 3 - 4 sekunder.
    Cirka 0,1 - 0,5 sekunder.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Reaktionstiden är såklart individuell och kan variera. Normalt har man cirka 0,5 – 1,5 sekunder reaktionstid i överraskande situationer. Det finns flera faktorer som bidrar till försämrad reaktionstid, exempelvis alkohol och trötthet.