Facebook pixel

Vad stämmer om förare som är över 75 år?

    Alla förare som är över 75 år måste genomgå en läkarundersökning.
    De hamnar sällan i olyckor eftersom att de har stor erfarenhet.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Studier visar att äldre förare är mer sårbara i vissa situationer i trafiken. Det beror på att de ofta har nedsatt fysisk förmåga (dvs. sämre syn eller hörsel, långsammare reaktionsförmåga) och kanske inte längre kör bil varje dag.