Vilken är den vanligaste olyckstypen utanför tättbebyggt område?

    Omkörningsolyckor.
    Upphinnandeolyckor.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Till singelolyckor räknas alla olyckor där endast ett fordon är inblandat.