Var är det bäst att tvätta ditt fordon ur miljösynpunkt?

    ?
    På en gräsmatta då jorden suger upp vattnet.
    På uppfarten eftersom vattnet då rinner ner i en dagbrunn.
    På en asfalterad plats då avdunstar vattnet bättre.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Många tror att det är okej att tvätta sitt fordon hemma på gatan eller garageuppfarten, men det är faktiskt inte så bra som man tror. Det smutsiga vattnet som rinner av under tvätten innehåller kemikalier som kan skada människor, djur och natur. Därför är det bättre att ta sig till exempelvis en tvätthall.

Det bästa stället att tvätta ditt fordon på är en plats där vattnet rinner ut i ett avlopp med reningsanläggning som separerar oljan från vattnet.

Om du tvättar fordonet på gatan eller garageuppfarten rinner det smutsiga vattnet ner i gatubrunnarna och sedan vidare ut i våra sjöar och vattendrag. Detta kan skada miljön eftersom vattnet innehåller ämnen som är farliga för både människor och djur. Gatubrunnarna är inte byggda för att rena detta vatten, så det hamnar ofta direkt i naturen.