Facebook pixel

Var är det bäst att tvätta ditt fordon ur miljösynpunkt?

    ?
    På en gräsmatta då jorden suger upp vattnet.
    På uppfarten eftersom vattnet då rinner ner i en dagbrunn.
    På en asfalterad plats då avdunstar vattnet bättre.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det bästa stället att tvätta bilen på är en plats där vattnet rinner ut i ett avlopp med reningsanläggning som separerar oljan från vattnet. Det finns bland annat på de flesta bensinstationer.