Vad kan positivt grupptryck leda till?

    Att jag ökar farten när passagerarna ber om det.
    ?
    Att jag struntar i att stanna vid stopplikt för att passagerarna hetsar till det.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att påverkas av grupptryck innebär att du låter dig påverkas av personer omkring dig. Grupptryck kan vara både positivt och negativt.