Vilken är i regel den första varningssignalen att du börjar bli trött under körning?

    Att mina rörelser blir långsammare.
    Att jag blundar ögonen och faller i mikrosömn.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Känner du dig sömning och trött under körning ska du helst stanna ditt fordon och sova en kort stund.