Facebook pixel

Vad innebär sannolikhetsinlärning?

    ?
    Att läsa och utveckla matematiska lösningar i trafiken.
    Att körningen flyter på automatiskt.
    Att se hur andra trafikanter gör.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Sannolikhetsinlärning är ett bra redskap i trafiken om du använder det rätt. Det betyder att du använder dig av tidigare erfarenheter för att bedöma risken för att något händer.

  • Positiv sannolikhetsinlärning kan exempelvis vara att du vet att det ofta leker barn på en viss gata, vilket gör att du kör extra långsamt när du passerar.
  • Negativ sannolikhetsinlärning kan vara att du är van vid att det aldrig kommer bilar i en speciell korsning och du därför inte tittar dig för innan du kör ut.