Vilken är den högsta tillåtna hastigheten inom tättbebyggt område, om inget annat anges?

    60 km/h.
    40 km/h.
    ?
    30 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om det inte finns några hastighetsskyltar så ska du följa de förbestämda bashastigheterna.

  • Utanför tätbebyggt område: 70 km/h.
  • Innanför tätbebyggt område: 50 km/h.