Vad är en stor anledning till att unga manliga förare omkommer på helgnätter?

    ?
    De beror främst på viltolyckor.
    De har svårare att manövrera i mörker.
    De har svårare att se i mörker.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det kan bero på flera olika orsaker, men den vanligaste orsaken är att de kört alkoholpåverkade.