Facebook pixel

Finns det risker med att försöka starta en bil med hjälp av startkablar?

    ?
    Ja, en dödlig elchock kan förekomma.
    Nej, startkablarna är tillverkade på sådant sätt att inga risker existerar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du ska vara försiktig när du hanterar alla bilbatterier, även om de täta batterierna minskar risken för syraläckage och knallgas. Bildas knallgas finns det risk för explosion om en gnista uppstår.