Facebook pixel

Hur kan din syn påverkas av alkohol?

    Periferiseendet ökar.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Alkohol försämrar människans periferiseende vilket gör det svårare att upptäcka olika föremål. Alkohol försämrar även mörkerseendet och bländningskänsligheten ökar.