Facebook pixel

Vad innebär skylten på fordonet?

    Att fordonet transporterar diesel.
    Att fordonet transporterar oxiderande ämne.
    ?
    Att fordonet transporterar brandfarlig vätska.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Beroende på vad som transporteras ska de orangefärgade skyltarna vara antingen numrerade eller onumrerade.

På fordon som transporterar styckegods är skylten onumrerad (blank). Skyltarna ska finnas fram och bak på transportenheten. Detta gäller även ett frånkopplat släp som står uppställt.

Tvådelade skyltar (numrerade) används av transporter med speciella behållare för det farliga godset exempelvis tankbilar.