Du kör i 70 km/h och plötsligt upptäcker du en älg framför dig. Vad bör du göra?

    ?
    Jag tutar för att skrämma älgen.
    Jag sätter på varningsblinkers för att varna andra.
    Jag styr rakt mot älgen för att skrämma den.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om en kollision med en älg är oundviklig, kan du försöka sikta mot djurets bakdel. Detta kan påverka situationen så att älgen inte faller med den tunga framkroppen över motorhuven och in i vindrutan, och det är större chans att djuret hinner undan och kollisionen helt undviks.

Vid alla väjningssituationer, var alltid medveten om faran med att styra över till mötande trafik, då detta utsätter både dig och dina medtrafikanter för stora och onödiga risker.