Facebook pixel

Du kör i 70 km/h och plötsligt upptäcker du en älg framför dig. Vad bör du göra?

    ?
    Jag tutar för att skrämma älgen.
    Jag sätter på varningsblinkers för att varna andra.
    Jag styr rakt mot älgen för att skrämma den.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du ska först försöka få stopp på bilen genom att bromsa men om kollisionen inte går att undvika ska du styra mot älgens bakkropp. Du bör styra in bakom älgen för att undvika en större skada. Att köra rakt mot älgen kan leda till en mycket stor skada.