Vad är motorbromsning?

    När jag bromsar löst och i god tid.
    ?
    När jag hoppar mellan växlar.
    När jag frikopplar och låter hastigheten sjunka.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Motorbroms

Att motorbromsa innebär att du låter friktionen som skapas i motorrummet få ner fordonets hastighet. Detta leder till att motor inte förbrukar något bränsle och är ett mer miljövänligt och ekonomiskt alternativ till att bromsa vanligt. Därför ska du försöka motorbromsa så ofta som möjligt.