Vad är du skyldig att göra när du har tappat last på vägen?

    Jag låter lasten vara och underrätta polis.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om det skulle vara så att du tappar ett föremål på vägen måste du flytta på den direkt och om du inte kan flytta på den måste du varna andra trafikanter om den utgör ett hinder med t ex varningstriangel tills att det är undanröjt.