Vilket av dessa exempel beskriver ett omoget trafikbeteende?

    Att låta en annan trafikant köra in i mitt körfält.
    Att underlätta en omkörning för en annan trafikant.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kom ihåg att du som förare ska visa ”gott omdöme i samspelet med andra trafikanter”.