Vilket av följande alternativ stämmer?

    Användning av motorvärmare ökar bränsleförbrukningen.
    ?
    Alla med körkort är skyldiga att kontrollera synen varje år.
    Upp mot 90 % av all information i trafiken får vi via känseln.
    Om en röd varningslampa tänds under körning kan jag köra vidare på en lägre växel.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Genom att kontrollera lufttrycket så påverkar du bränsleförbrukningen. Påverkar du bränsleförbrukningen så påverkar du både din ekonomi och vårt samhälle genom koldioxidutsläppet. Små förändringar kan ge stor skillnad.