Facebook pixel

Du har ett körkort med behörighet B. Vilken släpvagnstyp har du tillåtelse att dra?

    Ingen släpvagn alls.
    Endast bromsad släpvagn.
    ?
    Endast obromsad släpvagn.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det räcker med behörigheten B för att köra personbil eller lätt lastbil med ett lätt släp. I andra fall krävs behörighet för utökad B eller BE.