Har mopeden på bilden rätt placering på denna väg?

    Ja.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du kommer in på en väg med en hastighet på 40 km/h, kan du köra i samma hastighet som övrig trafik. Detta gör att du kan ta mer plats på vägen. Om du kör för långt till höger kanske fordon bakom dig frestas till att köra om i onödan.