Facebook pixel

Har mopeden på bilden rätt placering på denna väg?

    Ja.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Mopeden på bilden bör placera sig mer i mitten på körbanan eftersom den kan köra i samma hastighet som övrig trafik.