Vad innebär skyltarna på bilden?

    ?
    Att fordonet är miljövänligt.
    Att fordonet transporterar farligt gods som styckegods.
    Skyltarna på fordonet har ingen betydelse.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

  • Tvådelade skyltar med siffror används av transporter med speciella behållare för det farliga godset, exempelvis tankbilar.
  • Skyltar utan siffror används av fordon som transporterar farligt gods som styckegods.

Om en lastbil med farligt gods läcker eller brinner bör du snabbt sätta dig i säkerhet.