Du ska fortsätta din färd rakt fram, vad gäller i situationen på bilden?

    Jag ökar farten så att jag hinner köra före bussen.
    ?
    Både jag och bussen har väjningsplikt, den som kommer fram först åker först.
    Jag kör eftersom bussen har väjningsplikt och måste vänta på mig.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I situationen på bilden har du väjningsplikt och det framkommer väldigt tydligt av vägmärkena. Bussen har därmed företräde och ska åka före dig.

Anpassa din fart mot väjningsplikten och se dig för ordentligt på övergångsstället, cykelbanan och i döda vinkeln snett bakom dig till höger. På så vis uppmärkssammar du om det är fler fordon på gång från höger bakom bussen.