Vilken informationen kan du få ut ifrån ett registreringsbevis?

    Uppgifter om när fordonet bör genomgå service.
    Fordonets försäkringsbolag.
    Uppgifter om betalvägar.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Registreringsbeviset som utfärdas av Transportstyrelsen är EU-anpassat och består av två delar:

  • Den första delen består av fordonets allmänna och tekniska uppgifter.
  • Den andra delen består av uppgifter om tidigare ägare, nuvarande ägare och eventuellt ny ägare.