Facebook pixel

Vad kan stämma om förare som är över 75 år?

    ?
    Äldre har bättre förmåga att behålla och byta uppmärksamhet eftersom de är mer erfarna.
    Andelen olyckor för äldre är mindre än unga eftersom de kör mindre.
    Äldre har lättare än yngre personer att fatta snabba och korrekta beslut i kritiska situationer.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Trafikintensiteten är hög och det ställs höga krav på alla trafikanter. Älldre förare kan ha svårt att koncentrera sig på uppgiften och behålla uppmärksamhet. De kan agera långsamare och behöva längre reaktionstid.