Facebook pixel

Vad vill polisen att du ska göra?

    Minska hastigheten.
    Stanna.
    Öka hastigheten.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tecknet anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.