Vad är svårast att bedöma vid en omkörning på landsväg under mörker?

    Väglaget.
    ?
    Vägens bredd.
    Hastigheten på framförvarande fordon.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tänk på att det är svårt att bedöma hastigheten på mötet och speciellt under mörkerkörning, därför måste du vara säker på att omkörningssträckan är tillräcklig innan du påbörjar en omkörning.