Vilket påstående stämmer?

    Jag får endast köra fortare än hastighetsbegränsningen vid omkörning på landsväg om jag måste det.
    Jag får köra fortare än hastighetsbegränsningen endast vid omkörning.
    Jag får endast köra fortare än hastighetsbegränsningen vid omkörning på motorväg.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får inte vid något tillfälle köra fortare än hastighetsbegränsningen.