Vilka vägmärken får du passera när du kör en lätt lastbil med tillkopplad påhängsvagn?

  Vägmärke A och B.
  Vägmärke B och D.
  ?
  Vägmärke C och B.
  Vägmärke A och C.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får passera vägmärke C och D eftersom de inte påverkar lätt lastbil. En lätt lastbil är en bil som har en totalvikt på maximalt 3,5 ton.

 • A - Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II
 • B - Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul
 • C - Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn av annat slag än påhängsvagn eller släpkärra. Avser förbudet även trafik med motordrivet fordon med tillkopplad påhängsvagn eller släpkärra anges det på en tilläggstavla.
 • D - Förbud mot trafik med tung lastbil