Facebook pixel

Vad påverkar reaktionssträckans längd?

    Förarens reaktionstid och uppsikten.
    ?
    Förarens reaktionstid och väglaget.
    Förarens reaktionstid och bromsarnas skick.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Reaktionssträckan är den sträcka som det tar för föraren från att du upptäcker en fara på vägen tills att du börjar bromsa. Faktorer som trötthet och uppmärksamhet har stor betydelse för reaktionstiden.