Går det att styra en bil där styrservooljan läckt ut?

    Nej, den blir omöjlig att styra.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bilen blir mer tungstyrd då servon inte fungerar eller om styrservooljan har läckt ut.

  • Servostyrning gör bilen mer lättstyrd det vill säga det blir lättare att vrida på ratten.