Vilket av följande alternativ stämmer om att flytta fordon från en olycksplats?

    Det är aldrig tillåtet att flytta ett fordon från en olycksplats.
    Det är bara tillåtet att flytta iväg fordonet om det är ett hinder för trafiken.
    Det är alltid tillåtet att flytta ett fordon från en olycksplats.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om ett fordon efter en trafikolycka är placerat så att det kan vara till fara eller hinder för trafiken ska trafikanten se till att det omedelbart flyttas till en lämplig plats. Om någon har dött eller skadats svårt får dock fordonet flyttas endast om det utgör en fara för annan trafik. I sådana fall får trafikanten i övrigt inte utplåna spår som kan vara av betydelse för utredningen av olyckan eller på andra sätt ändra förhållandena på olycksplatsen.