Vad stämmer gällande bilbälten i personbilar?

    ?
    Föraren har inte ansvaret för att barn som är under 15 år ska använda bilbältena.
    Vuxna behöver inte använda bilbälte om de anses att det inte är nödvändigt.
    Jag behöver inte använda bilbälte under en kortare sträcka på 5 km om man sitter i baksätet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För att öka säkerheten för barn i bilar så används särskild skyddsanordningar. Vilken typ av särskild skyddsanordning som barnet behöver avgörs av barnets längd. Det är du som förare som är ansvarig för att samtliga barn under 15 år använder säkerhetsbälte och är rätt skyddade.