Du ska fortsätta köra rakt fram, vad gäller för dig på den nya gatan?

    Jag får inte framföra fordonet i mer än 30 km/h.
    ?
    Det är inte tillåtet att fortsätta rakt fram.
    Gående och cyklister har väjningsplikt mot mig.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När man kör på gågator och gångfartsområde ska alla fordon låta gående gå först och inte köra fortare än gångfart. Bilarna får endast parkeras på speciellt avsedda parkeringsplatser.