Facebook pixel

Du ska fortsätta köra rakt fram, vad gäller för dig på den nya gatan?

    Jag får inte framföra fordonet i mer än 30 km/h.
    ?
    Det är inte tillåtet att fortsätta rakt fram.
    Gående och cyklister har väjningsplikt mot mig.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom du kör in på ett gångfartsområde så har du väjningsplikt mot gående och får inte framföra fordonet i högre hastighet än gångfart, alltså mellan 5-7 km/h.