Du kör i 110 km/h. Ungefär hur många meter hinner du färdas på 3 sekunder?

    Cirka 50 meter.
    Cirka 150 meter.
    ?
    Cirka 200 meter.
    Cirka 250 meter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För att räkna ut hur lång sträcka du färdas under en viss tid kan du alltid ta bort sista siffran i hastigheten och multiplicera talet med 3.

I detta exempel blir det 11x3=33, alltså 33m per sekund. 33x3 för att få fram svaret på hur långt du hinner på 3 sekunder.

OBS! Det här räknesättet är ett sätt att ungefärligt beräkna hur många meter ett fordon färdas på 1 sekund i en viss fart.