Facebook pixel

Klockan är 02:30 på natten och du närmar dig en situation med flera risker, vilken risk är störst?

    Väglaget.
    ?
    Korsningen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I detta fall så har du en situation med flera risker, dem oskyddade trafikanterna är den största risken för att dem är svårare att upptäcka i mörker när dem saknar reflexer.