Vilket är det minsta rekommenderade avståndet mellan ratten och kroppen när det gäller krockkudde?

    Cirka 10 cm.
    ?
    Cirka 50 cm.
    Cirka 35 cm.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det minsta rekommenderade avståndet är 25 cm.

Det är viktigt att ha rätt avstånd till ratten, sitter du för nära är risken vid kollison att airbagen blir skadlig och för långt ifrån att den blir effektlös.