Du kör på ett accelerationsfält till motorväg, vems är största ansvaret för att inget ska hända i samband med körfältsbytet till motorvägen?

    Övrig trafik är skyldiga att underlätta för mig, vi har lika mycket ansvar.
    ?
    Det är övrig trafik som har det största ansvaret.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom du byter körfält så vilar största ansvaret på dig att inget ska hända i samband med körfältsbytet.

Försök att få upp farten och lämna accelerationsfältet så tidigt som möjligt.