Hur påverkas reaktionstiden av att fordonets däck är slitna på insidan?

    ?
    Reaktionstiden ökar med 50%.
    Reaktionstiden minskar.
    Reaktionstiden ökar med 25%.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Reaktionstiden har inget med slitna däck att göra utan det handlar om din reaktionsförmåga.

Slitna däck leder till att köregenskaperna försämras och risken för vattenplaning ökar.