Facebook pixel

Vilket alternativ stämmer?

    Jag ska alltid montera de bästa däcken framtill.
    Utsläpp från avgasröret skadar ej miljön.
    ?
    Jag får parkera på vägrenen om jag inte stör annan trafik.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kroppen utsätts för enorma krafter vid kollision, det behöver inte gå fort för att du ska utsättas för allvariga skador. Bilbältet är skillnaden på liv och död.