Vilket alternativ stämmer?

    Jag ska alltid montera de bästa däcken framtill.
    Utsläpp från avgasröret skadar ej miljön.
    ?
    Jag får parkera på vägrenen om jag inte stör annan trafik.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Hastigheten spelar en stor roll för hur allvarliga konsekvenserna av en trafikolycka blir. Ju högre hastighet, desto större är risken att dö.

Att krocka i 30 km/h är lika med att falla från första våningen, i 50 km/h lika med att falla från tredje våningen, i 70 km/h lika med att falla från sjätte våningen och i 90 km/h lika med att falla från 10 våningen.