Hur kan du upptäcka att ABS-systemet inte fungerar?

    Jag känner vibrationer i ratten under körning.
    Jag måste bromsa hårt för att kontrollera ABS systemet.
    ?
    Bromssträckan blir längre än normalt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du märker att ABS-systemet är ur funktion genom att en varningslampa lyser på instrumentpanelen.

Du kan även kontrollera ABS-bromsarna manuellt och det gör du under en kraftig inbromsning medan du kör. Om du känner en pulserande rörelse från bromspedalen, då vet du att systemet fungerar.