Facebook pixel

Du ska fortsätta rakt fram, vad gäller i korsningen?

    Svängningsregeln.
    Utfartsregeln.
    ?
    Huvudled.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du närmar dig en korsning som saknar anvisningar och därför gäller högerregel i detta fall.

Du ska lämna företräde i korsningen för trafik från höger enligt högerregeln.