Vilken avgas är både lukt och färglös och försämrar blodets förmåga att transportera syre?

    Kolväten.
    Koldioxid.
    ?
    Kväveoxid.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kolmonoxid kan vara mycket skadlig att andas in, du kan bli illamående och få huvudvärk, Se då till att få friskluft direkt.