Vad stämmer gällande ökning av reaktionssträckan?

    ?
    Reaktionssträckan är alltid densamma även när man dubblar hastigheten.
    2 gånger högre hastighet ger 4 gånger längre reaktionssträcka.
    2 gånger högre hastighet ger 8 gånger längre reaktionssträcka.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Reaktionssträckan ökar proportionerligt med hastigheten. Det innebär att två gånger högre hastighet ger två gånger längre reaktionssträcka och fyra gånger högre hastighet ger fyra gånger längre reaktionssträcka.