Vad stämmer?

    Det är tillfälligt hastighetsbegränsning på 50 km/h.
    På den här vägen är det förbud mot dubbelparkering.
    ?
    Skylten talar om för mig att förbud mot omkörning upphör.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På denna väg är det förbud mot omkörning.

Den här skylten gäller på den vägen fram tills ett slutmärke anger att förbudet är slut.