Vägen är avstängd i din färdriktning, vilket vägmärke ska du följa vid tillfällig omledning?

    Den blåa skylten med vit pil.
    Båda skyltarna har samma betydelse.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den blåa skylten med vita pilen är påbjuden högersväng. Vilket betyder att du får endast köra i pilens riktning. Du får alltså inte svänga annat än till höger i den här korsningen.

Men i frågan söker man vilket vägmärke du ska följa vid omledning av trafik. Då är det de orangefärgade skyltarna som gäller och därmed även rätt svar på den här frågan.