Vad innebär begreppet imitationsinlärning?

    Att du söker djup förståelse och ser sammanhang.
    ?
    Att du endast lär dig faktauppgifter utan att kunna förklara det du lärt dig.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Imitationsinlärning innebär att man tar efter och lär sig andra människors beteende. Detta kan vara både positivt och negativt i trafiken.