Vad stämmer?

    På den här vägen är tillåtet att endast köra om personbilar och lätt lastbil.
    På den här vägen är det förbud mot omkörning.
    ?
    Efter vägmärket är det tillfälligt förbjud mot omkörning.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägmärket anger att det är slut på förbud mot omkörning efter att du passerat skylten.