När behöver du inte använda bilbältet?

    ?
    När jag kör under 20 km/h.
    När jag kör i ett gångfartsområde.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bilbältet rekommenderas så fort ditt fordon rullar, men det är inget lag på att du måste använda bältet när du backar eller om du kör på en parkeringsplats, bensinstation eller verkstadsområde.