Vilken vätska fyller du den ljusblåa behållaren med?

    Motorolja.
    Kylvätska.
    ?
    Bromsvätska.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den vätskan som ska fyllas på i behållaren är spolarvätska.